Realizácie

Rekonštrukcia strešného plášťa v Zruči nad Sázavou

Realizácia: jún–september 2019

Cena: 149 900 EUR bez DPH

Typ zákazky: verejná zákazka

V lete 2019 sme úspešne dokončili rekonštrukciu strešného plášťa v rámci verejnej zákazky na Kutnohorsku. Išlo o prvý projekt tohto typu, pretože spravidla sa na nás obracajú priamo koncoví zákazníci. Každá realizácia však prináša rôzne úskalia či obmedzenia a ani rekonštrukcia strešného plášťa školy v Zruči nad Sázavou nebola výnimkou. Všetko sme totiž museli zvládnuť cez letné prázdniny, aby deti mohli v septembri opäť nastúpiť. A samozrejme nastúpili! Celková cena realizácie bola 3 929 607 Kč bez DPH.