Realizácie

Stropkov - rekonštrukcia strešných svetlíkov

Realizácia: 2017

Typ zákazky: pre koncového zákazníka