Realizácie

Oprava střešních světlíků v Považské Bystrici

Realizácia:  8/2023-9/2023

Typ zákazky: pre koncového zákazníka

Lokalita: Považská Bystrica

Rozsah: Střešní světlíky - 2388 m2


V Považské Bystrici byla úspěšně dokončena rekonstrukce střešních světlíků na průmyslové hale, která přispěla ke snížení energetické náročnosti budovy. Původní střešní světlíky, osazené drátosklem, měly vysoký koeficient prostupu tepla přibližně (U = 5,65 W/m²K), což vedlo k častému praskání skla, tepelným únikům, zatékání a zvýšeným nákladům na vytápění. Současně s vysokým součinitelem prostupu tepla střešních světlíků byla rovněž ohrožována bezpečnost uvnitř výrobní haly. A to v důsledku praskání stávajícího drátoskla a následnému možnému pádu do interiéru. Dále také vlivem zatékání do výrobního objektu.


Rekonstrukce střešních světlíků na historické průmyslové hale

Původní hala byla dostavěna v roce 1933, tedy za první republiky, což dodává celé rekonstrukci historický kontext. Proces obnovy zahrnoval demontáž starých světlíků z drátoskla a ocelových profilů, a jejich nahrazení novými obloukovými střešními světlíky. Nová konstrukce je tvořena z pozinkovaného plechu, zatepleného PIR deskami, což výrazně zvyšuje energetickou efektivitu.

Certifikovaný obloukový světlíkový systém byl zasklen polykarbonátem o tloušťce 16 a 20 mm, v závislosti na typu světlíku. Kromě zlepšení tepelně izolačních vlastností byla do světlíků integrovaná ventilační křídla pro denní větrání, otevíraná elektropohonem. Tato ventilační křídla jsou rozdělena do tří sekcí a doplněna o řídící ústřednu s čidlem vítr/déšť. Pro zajištění nuceného odvětrání vnitřních prostor byly do čel vrcholových světlíků instalovány odtahové ventilátory.

Celá realizace probíhala za plného provozu haly, přičemž byla zajištěna bezpečnost a minimalizováno omezení provozu společnosti. Tento komplexní projekt byl dokončen v termínu a k plné spokojenosti investora.


Rekonstrukce střešních světlíků v Považské Bystrici je příkladem efektivního řešení, které nejen že zlepšuje energetickou účinnost budovy, ale také přispívá k její dlouhodobé udržitelnostikomfortu užívání. Moderní materiály a technologie použité při rekonstrukci světlíků představují významný krok vpřed v oblasti průmyslových staveb. Celkově tato rekonstrukce představuje úspěšný příklad modernizace historických průmyslových objektů s důrazem na úsporu energií a zvýšení komfortu vnitřního prostředí.

Rádi pomůžeme s realizací i vám. Zeptejte se nás na řešení na míru a kalkulaci nákladů vašeho projektu.