Realizácie

Rekonštrukcia strešného plášťa a strešného svetlíka v Ostrave

Realizácia: 5/2023-7/2023

Typ zákazky: pre koncového zákazníka

Lokalita: Ostrava

Rozsah: 800 m2

  • Lokalita: Ostrava
  • Rozsah: 800 m2

Investor mal za cieľ vykonať komplexnú renováciu strešného plášťa na bytovom dome. Táto renovácia zahŕňala aj strešný svetlík a manzardovú šikmú strechu, ktoré boli pôvodne pokryté asfaltovými šindľami. Hlavným cieľom tejto renovácie bolo znížiť energetickú náročnosť budovy a zabrániť prenikaniu vlhkosti do interiéru objektu.

Najprv bol demontovaný existujúci strešný svetlík a na jeho obvod bola nainštalovaná izolačná vrstva z minerálnej vaty s hrúbkou 60 mm, spĺňajúca požiadavky na požiarnu ochranu. Potom bola vykonaná kompletná obnova hydroizolácie na strešnom plášti, ktorá bola vykonaná pomocou asfaltového pásu s hrúbkou 4,5 mm. Rovnakým spôsobom bola obnovená aj šikmá strecha s asfaltovými šindľami.

Celková rekonštrukcia trvala 1,5 mesiaca a výsledkom bola renovovaná strecha, ktorá nielenže zlepšila energetickú účinnosť domu, ale taktiež ochránila interiér pred prenikaním vlhkosti.