Realizácie

Rekonštrukcia strešného plášťa a strešných svetlíkov v Brne

Realizácia: 7/2023-10/2023

Typ zákazky: pre koncového zákazníka

Lokalita: Brno

Rozsah: Střešní plášť 5160 m2 + Střešní světlíky 1550 m2

  • Lokalita: Brno
  • Rozsah: Strešný plášť 5 160 m2 + Strešné svetlíky 1 550 m2

Rekonštrukcia strešného plášťa bola rozdelená do dvoch etáp. Optimálne bolo vykonať najskôr výmenu strešných svetlíkov. Tieto svetlíky boli v zlom stave kvôli poškodenému polykarbonátu a problémom s nosnou konštrukciou existujúcich svetlíkov.

Prvým krokom bola demontáž nevyhovujúcich oblúkových svetlíkov a následná montáž nových oblúkových svetlíkov podľa potrieb investora. Riešenie svetlíkov sme navrhli a vyrobili na mieru požiadaviek investora vďaka vlastnému konštrukčnému systému svetlíkov. Tým sme úspešne obnovili strešné svetlíky a zaistili ich dlhú životnosť. Po dokončení tejto fázy sme prešli na renováciu strešného plášťa.

Rekonštrukcia strešného plášťa zahŕňala niekoľko samostatných strešných rovín v rôznych výškových úrovniach. Najprv sme vykonali demontáž existujúceho bleskozvodu, klampiarskych prvkov a očistili existujúcu plochu od nečistôt. Na miesto starých asfaltových pásov, ktoré už dosluhovali, sme nainštalovali novú hydroizolačnú vrstvu z TPO fólie s hrúbkou 1,5 mm. Pod touto hlavnou hydroizolačnou vrstvou sme umiestnili separačnú vrstvu z geotextílie.

Ako dokončovacie práce na streche bola namontovaná nová bleskozvodová sústava a tiež nové klampiarske prvky. Celý proces rekonštrukcie strešného plášťa trval 2 mesiace a výsledkom bola obnovená strecha, ktorá teraz poskytuje spoľahlivú ochranu budovy pred poveternostnými vplyvmi.