Realizácie

Rekonštrukcia strešného plášťa a strešných svetlíkov v Hraniciach

Realizácia: 8/2023-10/2023

Typ zákazky: pre koncového zákazníka

Lokalita: Hranice na Moravě

Rozsah: Střešní plášť 2 400 m2 + Střešní světlíky 2 200 m2

  • Lokalita: Hranice na Moravě
  • Rozsah: Strešný plášť 2 400 m2 + Strešné svetlíky 2 200 m2

Hlavným cieľom tejto zákazky bolo zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy. Zákazník požadoval rekonštrukciu strešných svetlíkov, ktoré mali nedostatočnú tepelnoizolačnú funkciu a boli v zlom technickom stave. Tieto problémy spôsobovali prienik vody do interiéru, čo poškodzovalo konštrukciu haly, ale aj výrobky a vybavenie vo vnútri budovy. Vzhľadom na celkovú rekonštrukciu strešných svetlíkov sa investor rozhodol aj pre rekonštrukciu strešného plášťa, ktorý tiež neplnil tepelnoizolačnú funkciu a spôsoboval problémy s prienikmi vody do interiéru.

Z dôvodu nosnej oceľovej konštrukcie zasahujúcej do priestoru svetlíkov nebolo možné zabudovať oblúkové strešné svetlíky, a preto sme sa rozhodli pre presklenie strešných svetlíkov na existujúcej oceľovej konštrukcii. To zahŕňalo demontáž existujúceho polykarbonátu s hrúbkou 10 mm, ktorý bol za hranicou svojej životnosti a už neplnil svoju funkciu. Následne sme dodali a namontovali nový polykarbonát s hrúbkou 25 mm a pridali krycie hliníkové lišty. Po tejto rekonštrukcii mal nový strešný svetlík súčiniteľ prestupu tepla U=1,39W/m2K.

Po dokončení rekonštrukcie strešných svetlíkov sme sa presunuli na rekonštrukciu strešného plášťa. Na existujúci podklad tvorený asfaltovými pásmi sme pridali novú vrstvu tepelnej izolácie v podobe minerálnej vaty s celkovou hrúbkou 200 mm. Na túto tepelnú izoláciu bola nainštalovaná nová hydroizolačná vrstva z PVC fólie s hrúbkou 1,5 mm. Celý tento proces realizácie trval 1,5 mesiaca.