Realizácie

Rekonštrukcia strešného plášťa v Hustopečiach

Realizácia: 10/2022-6/2023

Typ zákazky: pre koncového zákazníka

Lokalita: Hustopeče

Rozsah: Střešní plášť 9 400 m2

  • Lokalita: Hustopeče
  • Rozsah: Strešný plášť 9 400 m2

Ku koncu roka 2022 sme dosiahli víťazstvo vo výberovom konaní na rekonštrukciu strešného plášťa v Hustopečiach. Tento projekt sme rozdelili do dvoch etáp z dôvodu optimálneho načasovania a zahájenia stavebných prác. Dôvodom tejto rekonštrukcie bola požiadavka investora na inštaláciu fotovoltaickej elektrárne (FVE) s dostatočným výkonom. Existujúca strešná konštrukcia nebola vhodná kvôli nedostatočnej pevnosti v tlaku tepelnoizolačnej vrstvy a hydroizolačná vrstva dosiahla svoju životnosť. Preto sa ponúkala celková rekonštrukcia strešného plášťa až po nosnú konštrukciu.

Prvým krokom bola kompletná demontáž strešného plášťa až po nosnú konštrukciu z trapézových plechov. To zahŕňalo odstránenie existujúcej hydroizolačnej vrstvy, tepelnej izolácie a parotesnej vrstvy z PE fólie. Po tejto demontáži nasledovala montáž novej strešnej skladby. Najprv bola inštalovaná samolepiaca parozábrana z AL fólií s hrúbkou 0,25 mm, potom bolo vykonané zateplenie strešného plášťa minerálnou vatou s celkovou hrúbkou 180 mm a následne bola namontovaná nová hydroizolačná vrstva z PVC fólie s hrúbkou 2,0 mm. Táto novo navrhnutá skladba plne spĺňa požiarne požiadavky podľa štandardu Broof (t3).

Po vykonaní hlavných prác na strešnom plášti nasledovala montáž novej bleskozvodnej sústavy a jej revízia, ako aj montáž nových klampiarskych prvkov po obvode strechy. Po úspešnom dokončení prvej etapy projektu sme na jar roku 2023 pokračovali v podobnom postupe v druhej etape. Celá táto realizácia trvala 4,5 mesiaca, a to aj napriek komplikáciám spojeným s načasovaním projektu na obdobie jesene.