Realizácie

Rekonštrukcia strešného plášťa v Šenove

Realizácia: 6/2023-9/2023

Typ zákazky: pre koncového zákazníka

Lokalita: Šenov u Ostravy

Rozsah: Střešní plášť 2 400 m2

  • Lokalita: Šenov u Ostravy
  • Rozsah: Strešný plášť 2 400 m2

Rekonštrukcia strešného plášťa bola primárne vyvolaná plánovanou inštaláciou fotovoltaických panelov. Investor sa rozhodol pre kompletnú renováciu strešného plášťa kvôli jeho zlému stavu a opotrebovaniu existujúcej PVC fólie. Pred renováciou mal strešný plášť niekoľko vrstiev hydroizolácie, ktoré boli v priebehu rokov iba vrstvené na seba.

Celý proces sa začal demontážou existujúceho strešného plášťa až na betónovú mazaninu vrátane parotesnej fólie. Pre zníženie nákladov a s ohľadom na životaschopnosť existujúcej tepelnej izolácie EPS 100S bola táto izolácia ponechaná v novej skladbe. Naviac bola pridaná nová vrstva tepelnej izolácie EPS 150S s väčšou pevnosťou, aby bolo možné osadiť fotovoltaické panely. Súčasťou renovácie bolo aj vytvorenie nového spádu strechy pomocou spádových klinov. Tepelná izolácia bola kotvená do stropnej konštrukcie a boli nainštalované nové dvojstupňové vpusty, nasledované pokládkou separačnej netkanej geotextílie.

 Ako hydroizolačná vrstva bola použitá PVC fólia s hrúbkou 1,5 mm. Na ploche a okolo hrán strechy boli nainštalované systémové klampiarske prvky a viplanylové prvky a zároveň bol namontovaný nový odkvapový systém. Okrem toho bol na najrizikovejšej strane nainštalovaný záchytný systém proti pádu. Priebeh rekonštrukcie komplikovalo daždivé počasie, ale napriek tomu sme dokončili renováciu strešného plášťa za 2 mesiace. Týmto projektom sme nielen zlepšili technický stav budovy, ale taktiež umožnili budúcu inštaláciu fotovoltaických panelov na výrobu čistej energie.