Realizácie

Rekonštrukcia strešných svetlíkov vo Zvolene

Realizácia: 08/2017

Typ zákazky: pre koncového zákazníka